แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27

การแข่งขันเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

...เนินเส้นเดิมที่เธอเคยมาวิ่งกับฉัน... ^ ^

เข้าสู่เว็บไซต์

แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 ใช้ระบบลงทะเบียนรับสมัครนักวิ่ง

ระบบชิปจับเวลา รวมถึงระบบผลการแข่งขัน ของ 42one95